09 mei 2003 17:00

Terugvorderingsfonds

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende besteding van de bedragen gestort bij het terugvorderingsfonds (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende besteding van de bedragen gestort bij het terugvorderingsfonds (*).

Dit ontwerp maakt de vergoeding mogelijk van openbare ziekenhuizen en openbare psychiatrische inrichtingen, aangesloten bij de RSZ, voor de kosten die zij hebben gedragen in het kader van het opleidingsproject voorzien in het protocolakkoord (**) van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten.