11 dec 2009 10:31

Tewerkstelling

Uitvoering van beslissingen begrotingsopmaak voor de bevordering van tewerkstelling

Uitvoering van beslissingen begrotingsopmaak voor de bevordering van tewerkstelling

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die beslissingen van de begrotingsopmaak over tewerkstelling uitvoeren. 

Startbaanovereenkomsten

De werkgever die leerlingen, studenten of cursisten als stagiair onthaalt, wordt vrijgesteld van zijn verplichting op het vlak van de startbaanovereenkomst indien hij ten minste twee derde van de verplichting vervult.   

Tijdelijke versterking van de vermindering van bijdragen sociale zekerheid

De vermindering van sociale bijdragen voor lage inkomens en werknemers van 18 jaar of jonger wordt tijdelijk versterkt.

De lage loongrens voor de structurele vermindering wordt vanaf 1 januari 2010 6.030 euro. Voor werknemers van 18 jaar of jonger wordt een volledige vermindering van sociale bijdragen voorzien.

Mentors

De werkgever die een mentor aanwijst voor de professionele omkadering van stagiairs, kan een vermindering van sociale bijdragen voor sociale zekerheid genieten. Die bedraagt 400 euro per kwartaal en per vijf stageposten. De mentor is een werknemer die ten minste vijf jaar beroepservaring heeft en die een mentoropleiding heeft gevolgd. 

Inwerkingtreding: 1 januari 2010

Ontslag na herstructurering

Werknemers van 45 jaar of ouder die ten minste vijf jaar beroepservaring hebben en die in het kader van een herstructurering ontslagen zijn, krijgen de kans om hun ervaring of expertise als opleider of begeleider door te geven. Publieke instellingen voor beroepsopleiding, sectorale opleidingsfondsen en hun partners kunnen deze werknemers aanwerven en in aanmerking komen voor:

  • een activering van de werkloosheidsuitkering van 1.100 euro per maand gedurende 24 maanden
  • een vermindering van de bijdragen voor sociale zekerheid van 1.000 euro per trimester gedurende acht trimesters.

Inwerkingtreding: 1 januari 2010.