22 jan 2010 11:12

Tewerkstelling

Waarborg van de sociale rechten op het vlak van beroepsziekten naar aanleiding van arbeidsduurvermindering in tijden van crisis

Waarborg van de sociale rechten op het vlak van beroepsziekten naar aanleiding van arbeidsduurvermindering in tijden van crisis

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat werknemers, die getroffen worden door arbeidsduurvermindering wegens de crisis, het behoud van de sociale rechten op het vlak van beroepsziekten waarborgt.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet voert art. 34/1 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis uit. Die wet werd gewijzigd door de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Daarin zijn maatregelen opgenomen voor arbeidsduurvermindering om ontslagen te voorkomen. Ze waren tijdelijk tot eind december 2009, maar zijn verlengd.