24 dec 2010 11:14

Tewerkstelling

Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector

Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de administratieve procedure vereenvoudigt die de werkgevers van gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector moeten volgen. Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet voorlegden, passen eveneens een bepaling over de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de champignongteelt aan. 

Het gaat om de tweede fase van het globaal pakket met maatregelen die werden overeengekomen tussen de sociale partners van de land- en tuinbouwsector (*)  

(*) interprofessioneel akkoord 2007-2008, advies van 17 december 2008 van de sociale partners van het paritair comité nr 145, bijgetreden door het advies 1681 van 1 april 2009 van de Nationale Arbeidsraad en het advies 1.681 van 11 februari 2010 over de seizoens- en gelegenheidsarbeid.