11 sep 2009 15:18

Tewerkstelling buitenlanders

Toekenning van een arbeidsvergunning aan buitenlanders met een duurzame lokale verankering

Toekenning van een arbeidsvergunning aan buitenlanders met een duurzame lokale verankering

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat een wettelijk kader inricht voor de regularisatie van buitenlanders die sinds 31 maart 2007 in België verblijven. Het gaat om buitenlanders die van de bevoegde deelstaat een arbeidskaart B hebben verkregen. 

Naar aanleiding van de regeringsinstructie van 19 juli 2009 om bepaalde categorieën van personen te regulariseren, kunnen buitenlanders worden geregulariseerd op grond van arbeid, indien ze:

  • sinds 31 maart 2007 ononderbroken in België verblijven
  • een of meerdere arbeidscontracten hebben van onbepaalde duur of van bepaalde duur van één jaar
  • voor een arbeidsloon dat ten minste gelijk is aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
  • een arbeidskaart B hebben verkregen, afgeleverd door de bevoegde deelstaat.

(*) kb houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers.