27 okt 2006 17:00

Tewerkstelling in de non-profit sector

Nieuwe berekening van de RSZ-dotatie aan de sociale maribel-fondsen

Nieuwe berekening van de RSZ-dotatie aan de sociale maribel-fondsen

De ministerraad besliste de berekening van de RSZ-dotatie aan de sociale maribel-fondsen te herzien. (Fondsen voor bestaanszekerheid van de non-profit sector) Minister van Werk Peter Vanvelthoven en Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelden voor om het probleem van de dalende dotatie op te lossen, door de tewerkstellingsgroei in het niveau van de dotatie door te rekenen. Voor 2007 verhoogt men de ontvangen dotatie van 2006 met 354,92 euro per kwartaal voor elke bijkomende werknemer in de sector in 2005 ten opzichte van 2004. Voor 2007 bedragen de dotaties 433,732 miloen euro voor sectoren onder het RSZ-stelsel en 266,564 miljoen euro voor sectoren onder het RSZ-PPO stelsel. De ministerraad corrigeerde ook de definitieve dotaties voor 2004 van de Vlaamse sector van de gezins- en bejaardenhulp. Die zal daarvoor in 2007 4,6 miljoen afstaan. Daarom verhoogt men de voorlopige dotaties 2003, 2004 en 2005 telkens met 0,5 miljoen, uit te betalen in drie schijven in 2007, 2008 en 2009. Er komt ook een nieuwe verdeling van de middelen voor de sectoren van Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van hun onderscheiden RSZ-aangiften. Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Nationale arbeidsraad en de Raad van State.