26 jun 2009 14:18

Tewerkstelling in tijden van crisis

Derde criterium voor 'onderneming in moeilijkheden'

Derde criterium voor 'onderneming in moeilijkheden'

De ministerraad heeft een derde definitie van het begrip 'onderneming in moeilijkheden' goedgekeurd voor de uitvoering van de wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis (*) die op 25 juni 2009 van kracht is geworden. Die wet bevat een aantal maatregelen die ondernemingen in moeilijkheden het hoofd helpen bieden aan de crisis, onder meer de individuele en tijdelijke vermindering van de prestaties en het tijdelijke en collectieve stelsel ter volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. 

Minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad nu een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat een derde criterium bevat voor de erkenning van de onderneming in moeilijkheden. De onderneming moet tijdens een van de vier trimesters die de aanvraag voorafgaan een substantiële daling van 20% van de bestellingen hebben gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het jaar voordien. De daling heeft betrekking op alle bestellingen van de onderneming, is het resultaat van een weging van de belangrijkheid van de diverse bestellingen en heeft aanleiding gegeven tot een daling aan arbeidsuren. Ten slotte moet de daling bewezen worden aan de hand van een gedocumenteerd dossier.

(*) Belgisch Staatsblad van 25 juni 2009.