12 jun 2009 10:56

Tewerkstelling in tijden van crisis

Benoeming van de leden van de Commissie Ondernemingsplannen

Benoeming van de leden van de Commissie Ondernemingsplannen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goegekleurd dat de drie leden  van de Commissie Ondernemingsplannen voorgesteld door de overheid benoemt.

 Effectieve leden:

  • Karel Baeck als voorzitter
  • Michel Jadot als ondervoorzitter
  • Tony Vandeputte als ondervoorzitter

De commissie beslist over de ondernemingsplannen die de werkgevers invoeren in het kader van art. 14 van de wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.