12 jun 2009 10:56

Tewerkstelling in tijden van crisis

Toekenning van een herstructureringskaart bij faillissement, sluiting of vereffening

Toekenning van een herstructureringskaart bij faillissement, sluiting of vereffening

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis uitvoert.

Het ontwerp dat minister van Werk Joëlle Milquet voorstelde, kent een herstructureringskaart toe aan de werknemers die ontslagen worden wegens faillissement, sluiting of vereffening van hun onderneming. De kaart is zes maanden geldig en wordt automatisch toegekend wanneer de ontslagen werknemer een werkloosheidsuitkering aanvraagt (of op aanvraag). 

De herstructureringskaart verhoogt de kansen op een nieuwe tewerkstelling, want de werkgever die de persoon aanwerft tijdens de geldigheidsduur van de herstructureringskaart geniet van een tijdelijke verlaging van de werkgeversbijdragen:

  • een bijdragevermindering van 1.000 euro per kwartaal gedurende
    minstens 5 kwartalen 
  • deze vermindering wordt daarna verlengd met 16 kwartalen aan
    400 euro per kwartaal voor 45-plussers. 

Indien hij tijdens de geldigheidsduur van de kaart weer aan het werk gaat, geniet de werknemer gedurende 3 kwartalen ook van een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen (met 133,33 euro per maand), waardoor zijn netto-inkomen uit de nieuwe job tijdelijk groter wordt.