12 jun 2009 10:56

Tewerkstelling in tijden van crisis

Tewerkstelling in tijden van crisis: behoud van sociale zekerheid in geval van beroepsziekte

Tewerkstelling in tijden van crisis: behoud van sociale zekerheid in geval van beroepsziekte

Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet hebben maatregelen voorgesteld die werkenmers het recht op sociale zekerheid waarborgen tijdens de werktijdvermindering. De ministerraad heeft daarover een ontwerp van koninlijk besluit goedgekeurd dat de wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis uitvoert.

Het voorstel beschermt de werknemers tegen het verlies van hun rechten inzake sociale zekerheid in geval van een beroepsziekten tijdens de vermindering van hun arbeidstijd.