03 apr 2009 11:53

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Toegang tot de arbeidsmarkt van kandidaat-vluchtelingen

Toegang tot de arbeidsmarkt van kandidaat-vluchtelingen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toegang tot de markt voor kandidaat-vluchtelingen regelt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet zet de Europese richtlijn 2003/9 van de raad van 27 januari 2003 over de minimumnormen voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen gedeeltelijk in Belgisch recht om.

Kandidaat vluchtelingen die zes maanden na de asielaanvraag geen beslissing hebben ontvangen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen en slachtoffers van de mensenhandel hebben recht op een arbeidskaart C.