26 jun 2009 14:18

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Toegang tot de arbeidsmarkt voor kandidaat-vluchtelingen - tweede lezing

Toegang tot de arbeidsmarkt voor kandidaat-vluchtelingen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toegang tot de markt voor kandidaat-vluchtelingen regelt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet zet de Europese richtlijn 2003/9 van de raad van 27 januari 2003 over de minimumnormen voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen in Belgisch recht om. 

Kandidaat vluchtelingen die zes maanden na de asielaanvraag geen beslissing hebben ontvangen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen en slachtoffers van de mensenhandel in bezit van bijlage 4 hebben recht op toegang tot de arbeidsmarkt als houder van een arbeidskaart C.