20 nov 2002 16:00

Tewerkstellingscel voor de ex-Sabena-werknemers

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, nam de Ministerraad kennis van een nota rond de tewerkstellingscel voor de ex-Sabena-werknemers.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, nam de Ministerraad kennis van een nota rond de tewerkstellingscel voor de ex-Sabena-werknemers.

In deze nota wordt de werkmethode uiteengezet van de vzw Gate 1 (*), om de middelen te kunnen vrijmaken die voorzien zijn voor de financiering ervan. Ter herinnering: de Ministerraad van 30 november 2001 (**) had beslist aan de vzw Gate 1 subsidies te verlenen. Deze vzw heeft tot doel de ex-Sabena-werknemers te integreren op de arbeidsmarkt. Voor 2002 en 2003 werd een bedrag van 2.603.000 euro voorzien, te bekomen uit het budget van de Regie der Gebouwen. (*) waarvan de Raad van Bestuur is samengesteld uit één vertegenwoordiger per arbeidsbemiddelingsdienst. (**) zie bericht nr. 1 van de Ministerraad van 30/11/2001.