03 mei 1996 17:00

Tewerkstellingsmaatregelen in het "Toekomstcontract voor de werkgelege
nheid"