02 jul 2018 16:33

Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Op 2 juli 2018 heeft de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid Dr. Etienne De Groot aangesteld als coördinator van de Algemene Cel Drugsbeleid.

Dr. De Groot is arts en jurist en heeft ruime beleidservaring op lokaal, Vlaams en federaal niveau. Sinds februari van dit jaar is hij emeritus-voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij zal de functie van coördinator uitoefenen voor een periode van 4 jaar, die kan verlengd worden. De adjunct-coördinator is Prof. Dr. Charles Kornreich.

De vergadering keurde daarnaast een visienota goed over het gokbeleid in ons land. Deze visienota bevat verschillende principes en maatregelen op het vlak van preventie, hulpverlening en regulering van het gokaanbod.

Tenslotte werden de jaarrapporten 2016 en 2017 van de Algemene Cel Drugsbeleid goedgekeurd.

Alle informatie over de Thematische Vergadering Drugs is beschikbaar op www.drugbeleid.be.

Perscontact: Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid: 0495/25 47 24