17 mei 2024 20:12

Thematische verloven bij het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne in met de toekenning van thematische verloven aan bepaalde personeelsleden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad wil het voordeel van de specifieke regelingen (thematische verloven) toekennen aan de stagiairs van de Diensten van het Verenigd College (Vivalis) en aan de stagiairs en het statutair en contractueel personeel van de bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag (Iriscare). Overeenkomstig artikel 3 van het kaderbesluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen geeft de ministerraad zijn voorafgaand akkoord voor de toepassing van deze specifieke regelingen.