24 jun 2005 17:00

Themisplan

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de nota over het themisplan goed.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de nota over het themisplan goed.

Het is essentieel om een efficiëntere en snellere Justitie ten dienste te stellen van de burger. Dat is de doelstelling van deze hervorming, die een betere werking van Justitie beoogt via een reorganisatie van de beheersstructuren van de Rechterlijke Orde, die sinds 1830 nog amper evolueerde. De integrale nota kan worden geconsulteerd op de website van de FOD Justitie - www.just.fgov.be