28 nov 2003 16:00

Tiende verjaardag van de Rwandese genocide

De heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, hebben de Ministerraad op de hoogte gebracht van de voorbereidingen met het oog op de herdenking van de tiende verjaardag van de Rwandese genocide. De Ministerraad ging principieel akkoord met het project voor de oprichting van een herinneringsoord en een pedagogisch centrum in Kigali, op de plek waar tien Belgische soldaten werden gedood.

De heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, hebben de Ministerraad op de hoogte gebracht van de voorbereidingen met het oog op de herdenking van de tiende verjaardag van de Rwandese genocide. De Ministerraad ging principieel akkoord met het project voor de oprichting van een herinneringsoord en een pedagogisch centrum in Kigali, op de plek waar tien Belgische soldaten werden gedood.

De herdenkingsplechtigheden, die op 6 april 2004 in Kigali plaatshebben, zijn van groot belang voor de bevestiging van een duurzame vrede in het land enerzijds en de versterking van de Belgisch-Rwandese betrekkingen anderzijds. Verscheidene Belgische initiatieven zijn voorzien zoals het aanleggen en opwaarderen van het Gisozi Genocide Memorial Center (genocidemuseum), het weer in eer herstellen van de Nyamata Memorial Site (*), de steun voor het verwezenlijken van twee identieke herdenkingszuilen in Kigali en Brussel, de steun voor de organisatie van de Internationale Genocide Conferentie, die zal plaatshebben in Kigali van 3 tot 6 april 2004, of nog de verspreiding in de Belgische en Rwandese scholen van een didactische film in het Nederlands en in het Frans over de genocide. Het project met betrekking tot de oprichting van een herinneringsoord in Kigali heeft tot doel tegemoet te komen aan enerzijds de wens van de families van de 10 para's die tien jaar geleden werden vermoord, door het in stand houden van dit herinneringsoord, maar eveneens om de wil van de Rwandezen te ondersteunen, die deze plaats willen gebruiken voor pedagogische doeleinden, onder het motto "Nooit meer !". Het is de bedoeling deze plaats om te bouwen tot een educatieve ruimte, die een uitnodiging zal zijn tot begrip, nadenken en discussie met betrekking tot de problematiek van de rechten van de mens, zowel in Rwanda als daarbuiten, via didactische panelen, een bibliotheek, een audiovisueel centrum, een conferentieruimte, een cyberspace, een ontmoetingsruimte en een polyvalente zaal. (*) een kerk waarin meer dan 10.000 personen werden vermoord.