18 aug 2016 17:06

Tijdelijke schorsing van de uitgifte van Staatsbons - geen uitgifte op 4 september 2016

De Schatkist deelt mee :
De Schatkist zal op 4 september 2016  geen Staatsbons uitgeven als gevolg van de huidige zeer lage rente en de beperkte vraag naar Staatsbons die er het gevolg van is.

De Schatkist zal opnieuw Staatsbons uitgeven van zodra zij samen met haar plaatsende instellingen van oordeel is dat er terug voldoende vraag is naar dit product.

De Schatkist wil er wel de nadruk op leggen dat de particuliere beleggers nog steeds kunnen investeren in producten van de federale staatsschuld  zoals  lineaire obligaties en Staatsbons via aankopen op de secundaire markt.