07 sep 2018 17:45

Tijdelijke steun van Defensie aan de Franse operatie ‘Barkhane’ in de Sahel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput principieel akkoord met de tijdelijke steun aan de Franse operatie ‘Barkhane’ door de inzet van een C-130 transporttoestel.

Defensie stelt een Belgische C130 MINUSMA ter beschikking van Frankrijk voor de operatie Barkhane in de Sahel. De opdrachten ten voordele van MINUSMA blijven echter altijd prioritair. Tijdens de uitvoering van deze steunopdracht zullen alle geldende UN- en Belgische voorwaarden met betrekking tot de veiligheid gerespecteerd moeten worden.