09 dec 2022 16:44

Tijdelijke wijziging van de voorwaarden voor de indienstneming van gevangenispersoneel - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tijdelijke maatregel om snel bijkomend gevangenispersoneel aan te werven via een vereenvoudigde contractuele selectieprocedure met 6 maanden te verlengen tot 30 juni 2022.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten