29 jan 2009 10:50

Tijdskrediet

Bedrijfsvoorheffing in geval van tijdskrediet opgetrokken

Bedrijfsvoorheffing in geval van tijdskrediet opgetrokken

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de bedrijfsvoorheffing in geval van tijdskrediet van 17,5% tot 30% of 35% verhoogt naargelang het geval. Het ontwerp voert de voorstellen van de sociale partners uit naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord 2009-2010. 

Vanaf 1 maart 2009 bedraagt de bedrijfsvoorheffing voor werknemers die een halftijds tijdskrediet of een halftijdse loopbaanonderbreking opnemen 35% voor de werknemers ouder dan 50 jaar en 30% voor de werknemers tot 50 jaar. De maatregel geldt niet voor alleenstaanden en thematische verloven. 

(*) tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de bedrijfsvoorheffing betreft.