22 jan 2010 11:12

Tijdskrediet

Wijziging van het tijdskrediet

Wijziging van het tijdskrediet

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. Het ontwerp voert een beslissing uit die de regering tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2009 heeft genomen. 

Om recht te hebben op het tijdskrediet in het kader van het voltijds en halftijds tijdskrediet moeten werknemers voortaan twee jaar anciënniteit bij de werkgever hebben in plaats van één jaar. 

Het ontwerp kent de verhoogde uitkering in geval van een deeltijds (halftijds of 1/5) tijdskrediet voortaan toe vanaf 51 jaar in plaats van vanaf 50 jaar. De werknemers tussen 50 en 51 jaar hebben wel nog recht op de gewone onderbrekingsuitkeringen. 

Het ontwerp is van toepassing op de kennisgevingen aan de werkgever vanaf 1 januari 2010 voor de eerste aanvragen in het kader van het tijdskrediet, dus niet in het kader van een verlenging. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State. 

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.