28 mrt 2014 17:39

Toegang tot beelden van bewakingscamera's in het openbaar vervoer

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en de omstandigheden vastlegt voor de toegang van politiediensten tot real time beelden van bewakingscamera's op het openbaar vervoer.

De politiezones die een verbinding willen creëren met de videobeelden, om hun opdracht uit te voeren, dienen op voorhand een overeenkomst met de maatschappijen voor openbaar vervoer te sluiten. De spoorwegpolitie zal eveneens een overeenkomst sluiten met de maatschappijen voor openbaar vervoer, die camera's op locaties hebben, waar ze bevoegd zijn.

De politie zal mogelijk in real time naar beelden kunnen kijken:

  • op eigen initiatief in het kader van haar opdracht van bestuurlijke of gerechtelijke politie
  • op vraag van de maatschappijen voor openbaar vervoer wanneer zich een feit voordoet waarvoor een politie-interventie nodig is

De politiediensten bewaren de opgeslagen beelden niet, tenzij de maatschappij voor openbaar vervoer zijn akkoord geeft. 

Het ontwerp werd voorgelegd aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.