19 jul 2019 18:37

Toegang tot gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verzameling en bewaring van, en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde.

Het ontwerp heeft als doel om een wettelijke basis te creëren om de Federale Centrale Autoriteit toe te laten de noodzakelijke originele documenten voor de erkenning terug te geven aan de adoptanten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde