20 sep 2002 17:00

Toegang tot het Rijksregister

Op voorstel van de Heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van de koninklijke besluiten (*) waarbij aan de agenten bij de parketten en de griffiers van de hoven en aan de rechtbanken van de Rechterlijke Orde toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en de mogelijkheid om het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

Op voorstel van de Heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van de koninklijke besluiten (*) waarbij aan de agenten bij de parketten en de griffiers van de hoven en aan de rechtbanken van de Rechterlijke Orde toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en de mogelijkheid om het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

Deze drie ontwerpen hebben een dubbel doel: 1. het veld verruimen van de personen werkzaam in de griffies en parketten van de hoven en rechtbanken die gemachtigd zijn toegang te verkrijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het Wachtregister in het kader van de uitoefening van hun functie; 2. de mogelijkheid geven aan die bevoegde personen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van de behandeling van de dossiers waarmee zij belast zijn. De Commissie tot bescherming van de levenssfeer heeft een positief advies gegeven over elk ontwerp. (*) van 30 september 1985, 6 januari 1997 en 14 maart 1991