09 feb 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

Toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen De Ministerr
aad keurde vier ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over het Rijksre
gister van natuurlijke personen. Drie ontwerpen verlenen toe