05 okt 2001 17:00

Toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen : Departemen
tale Informaticacel van het departement onderwijs van het Ministerie v
an de Vlaamse Gemeenschap