05 okt 2001 17:00

Toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen : Dienst stu
dieleningen en -toelagen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap