05 okt 2001 17:00

Toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen : "Direction
générale du Personnel et de la Fonction publique" van het Ministerie
van de Franse Gemeenschap