05 okt 2001 17:00

Toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de Vlaa
mse Landmaatschappij