16 feb 2001 16:00

Toegang tot het Rijksregister voor de commissies voorwaardelijke invri
jheidsstelling