09 dec 1999 16:00

Toegang voor "Integan" tot het Rijksregister voor natuurlijke personen