12 mrt 2020 14:08

Toegankelijkheid infocenters en kantoren FOD Financiën – Coronavirus

Door het Coronavirus past de FOD Financiën vanaf vandaag zijn  dienstverlening aan. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt vraagt de FOD Financiën om alleen op afspraak en voor dringende zaken naar zijn kantoren te komen of voor zijn andere dienstverleningskanalen te kiezen.

Veel zaken zijn online of per telefoon te regelen.

Op de website fin.belgium.be staat heel veel informatie en via myminfin.be of een andere e-service kan iedere burger zijn persoonlijk fiscaal of patrimoniaal dossier raadplegen en zijn fiscale verplichtingen nakomen.

Het Contactcenter beantwoordt iedere werkdag van 8 u. 30 tot 17 u. algemene vragen op het nummer 02 572 57 57. Vragen over een persoonlijk dossier stelt men ook telefonisch aan het bevoegde lokale kantoor.

Als een bezoek aan één van de infocenters of kantoren de enige keuze is en dringend, moet men een afspraak in een infocenter via de website of via het Contactcenter maken en een afspraak in een lokaal kantoor telefonisch met dat kantoor.

Sinds 2 maart 2020 kan de burger trouwens niet langer een kopie van zijn aanslagbiljet krijgen in onze kantoren. Hij kan via myminfin.be een kopie downloaden of daartoe naar ons Contactcenter bellen.