20 sep 2013 18:32

Toegankelijkheid van de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

U vindt het persbericht in het document in bijlage.