20 sep 2013 18:33

Ministerraad van 20 september 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 september 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Eerste minister Elio Di Rupo kondigde tijdens de persconferentie na de ministerraad aan dat het kernkabinet de begrotingscontrole 2013 heeft afgerond. De regering is erin geslaagd om het begrotingstekort op het vlak van de sociale zekerheid binnen de perken te houden die de Europese Commissie heeft aanbevolen. De regering zal de Europese Commissie hierover informeren. De ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgkeurd dat de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg zal vergroten. De premier voegde eraan toe dat de begrotingsbesparingen de patiënten niet hebben getroffen. Hij deelde ook mee dat het kernkabinet besloten heeft om de heer Jo Cornu aan te stellen als ceo van de NMBS. Wat de cyberveiligheid betreft, bevestigde de eerste minister dat er verschillende incidenten zijn geweest bij de FOD Buitenlandse Zaken en bij zijn eigen administratie. 'De regering veroordeelt de inbraken bij Belgacom en de overheidsdiensten ten stelligste.' aldus de premier 'Indien blijkt dat een ander land hierbij betrokken is, zal de regering gepaste maatregelen treffen.'

De ministers Laurette Onkelinx, Olivier Chastel, Jean-Pascal Labille en Koen Geens gaven meer uitleg bij de maatregelen die de regering vanmorgen heeft genomen.

Bekijk de volledige persconferentie op het videokanaal van de eerste minister.