20 sep 2013 18:32

Informatisering van de gezondheidszorg: apothekers kunnen verzekerbaarheidstoestand van patiënt rechtstreeks nagaan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed over de maximumfactuur in de gezondheidszorgverzekering voor wat de apothekers aangaat.

De informatisering van de gezondheidszorg boekt vooruitgang. Wanneer de informatisering vooruitgaat, moeten ook de wetteksten evolueren. Vanaf 2015 zal dankzij het geïnformatiseerd netwerk MyCareNet de apotheker met een muisklik de verzekerbaarheidstoestand kunnen nagaan van de patiënten aan wie hij een geneesmiddel aflevert. Hij zal dus kunnen nagaan of de patiënten die de maximumfactuur of de chronische maximumfactuur genieten hun jaarlijkse uitgavenplafond hebben bereikt. (Bijvoorbeeld: een gezin met een maandelijks netto-inkomen van minder dan 1460 euro moet in feite voor alle gezinsleden jaarlijks maar 450 euro aan medische kosten betalen. De ziekteverzekering neemt de rest tegen 100% voor haar rekening.)

Deze regelgeving wil ervoor zorgen dat de apotheker de patiënt het geneesmiddel gratis kan afleveren wanneer laatstgenoemde dat uitgavenplafond heeft bereikt. De apotheker zal zich daarna voor de terugbetaling van het afgeleverde geneesmiddel rechtstreeks tot het ziekenfonds van de patiënt wenden. Deze nieuwe fase in de informatisering van de gezondheidszorg zal er dus voor zorgen dat de patiënt geen remgeld meer hoeft te betalen, dat hem hoe dan ook wordt terugbetaald.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, derde lid van de wet van 5 juni betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging wat betreft de apothekers