20 sep 2013 18:32

Benoeming van de nieuwe bestuurders en van de voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een  bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom, nv van publiek recht.

De heer Stefaan De Clerck wordt benoemd tot bestuurder van Belgacom, nv van publiek recht, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Hij wordt eveneens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor een hernieuwbare
termijn van zes jaar vanaf 20 september 2013.

De ministerraad stemt ook in met de benoeming van vier bestuurders: Martine Durez, Laurent Levaux, Isabelle Santens en Paul Van de Perre, en draagt de minister van Overheidsbedrijven op om deze beslissing uit te voeren.