20 sep 2013 18:32

Verkoop van staatswoningen

De ministerraad keurt een verkoopsprocedure goed om staatswoningen te verkopen. Het voorstel van staatssecretaris Servais Verherstraeten biedt een oplossing voor panden die moeilijk te verkopen zijn.

De Belgische staat is op dit ogenblik eigenaar van bijna 1040 woonpanden. Heel wat hiervan zijn moeilijk te verkopen, omdat ze nog bewoond zijn of omdat ze deel uitmaken van een complex. Deze dienstwoningen zullen nu verkocht worden met een clausule die de nieuwe eigenaar ertoe verplicht om het woonrecht van de bewoner te respecteren. Hiervoor worden overeenkomsten opgesteld tussen de Regie der Gebouwen, de Federale Politie, de bewoner en de toekomstige eigenaar. Voor de openbare verkoop wordt ingesteld, wordt aan de lokale overheden, de OCMW's en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen de kans geboden om via een onderhandse verkoop eigenaar te worden.