20 sep 2013 18:32

Verlenging van maatregelen gelegenheidswerk in de witloofteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de specifieke regeling voor sociale zekerheid voor de gelegenheidswerkers in de witloofteelt verlengt.

De specifieke regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de witloofteelt wordt tot 1 januari 2014 verlengd. De bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend op basis van een forfaitair dagloon voor de eerste 65 dagen van tewerkstelling en de volgende 35 bijkomende dagen.

wijziging van art. 8bis van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders