20 sep 2013 18:32

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers verhoogt met 1,25%

De ministerraad beslist de invaliditeitspensioenen van mijnwerkers vanaf 1 september 2013 met 1,25% te verhogen. De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit op initatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, Philippe Courard goed.

De invaliditeitspensioenen van mijnwerkers worden verhoogd naar aanleiding van de welvaartsaanpassing van de minimumrustpensioenen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers