21 mrt 2004 18:00

Toegelaten arbeid voor gepensioneerden

De Ministerraad heeft besloten het dossier "toegelaten arbeid voor gepensioneerden" te behandelen binnen het kader van het maatschappelijk debat over de eindeloopbaanproblematiek. Dit debat is gepland voor de tweede helft van 2004.

De Ministerraad heeft besloten het dossier "toegelaten arbeid voor gepensioneerden" te behandelen binnen het kader van het maatschappelijk debat over de eindeloopbaanproblematiek. Dit debat is gepland voor de tweede helft van 2004.

De bedoeling is te komen tot een definitieve regeling met betrekking tot de toegelaten arbeid. Ter herinnering: op 1 januari 2002 werd het grensbedrag dat gepensioneerden, ouder dan 65 jaar, mogen bijverdienen zonder hun pensioenrechten aan te tasten, verhoogd met ongeveer de helft. Op 1 januari 2004 verhoogde het grensbedrag opnieuw met 25%.