19 jan 2001 16:00

Toegelaten inkomsten voor een invalide mijnwerker uit hoofde van zijn
beroepsbezigheid