09 dec 2016 14:49

Toekenning financiële hulp aan gemeenten en steden voor personeelsaanwerving belast met begeleiding gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van financiële hulp aan steden en gemeenten om personeel aan te werven voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor 2016.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat een overzicht van de steden en gemeenten die in 2016 een subsidie krijgen. Het totale bedrag van de subsidies 2016 bedraagt 9.117.254,07 euro. Deze subsidie wordt gebruikt voor de aanwerving van personeel, belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen. Het gaat hierbij om een verderzetting van de reeds bestaande projecten voor het werkingsjaar 2016.

Wat de financiering van de projecten betreft, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in de uitbetaling van een voorschot van 80% na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit. Het saldo wordt uitbetaald in de loop van het volgende jaar na controle van de bewijsstukken. Deze manier van werken zorgt voor administratieve vereenvoudiging en beperkt het aantal transacties van het veiligheidsfonds.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan het Staatshoofd voorgelegd.