30 okt 2015 14:35

Toekenning financiële hulp aan gemeenten en steden voor personeelsaanwerving belast met omkadering gerechtelijke alternatieven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een financiële hulp aan steden en gemeenten voor de personeelsaanwerving, belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor 2015.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat een overzicht van de steden en gemeenten die in 2015 een subsidie krijgen. Deze subsidie gebruiken ze voor de aanwerving van personeel, belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen. Het gaat hierbij om een verderzetting van de reeds bestaande projecten voor het werkingsjaar 2015. Verder bevat het ontwerp ook drie subsidieoverdrachten, die geen financiële impact hebben, naar de steden Nijvel, Aarschot en Halle.

Wat de financiering van de projecten betreft, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in de uitbetaling van een schijf van 70% na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit. Het saldo wordt uitbetaald in de loop van het volgende jaar na controle van de bewijsstukken. Deze manier van werken zorgt voor administratieve vereenvoudiging en beperkt het aantal transacties van het veiligheidsfonds.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan het Staatshoofd voorgelegd.