20 sep 2002 17:00

Toekenning managementfuncties binnen wetenschappelijke

Het ontwerp van het koninklijk besluit m.b.t. "de aanwijzing voor en de uitoefening van managementfuncties binnen de wetenschappelijke instellingen van de Staat" werd vrijdag 20 september door de Ministerraad goedgekeurd. Daarmee vindt de managementcultuur, die op dit ogenblik binnen de Copernicushervorming steeds concretere vorm aanneemt, nu ook ingang bij de federale wetenschappelijke instellingen. Het K.B. gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Het ontwerp van het koninklijk besluit m.b.t. "de aanwijzing voor en de uitoefening van managementfuncties binnen de wetenschappelijke instellingen van de Staat" werd vrijdag 20 september door de Ministerraad goedgekeurd. Daarmee vindt de managementcultuur, die op dit ogenblik binnen de Copernicushervorming steeds concretere vorm aanneemt, nu ook ingang bij de federale wetenschappelijke instellingen. Het K.B. gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Voortaan zal het hoofd van een wetenschappelijke instelling niet meer belast worden met zowel wetenschappelijke als managementverantwoordelijkheden. Beide zullen in de toekomst gedragen worden door specifieke functies. Er worden twee types van functies gecreëerd: één met een wetenschappelijke inslag voor het feitelijke hoofd en één met een beheersrol als directeur van de stafdiensten die belast zijn met personeelszaken, begroting en informatietechnologie. Een tweede innovatie is dat er voortaan naast de verantwoordelijken van de wetenschappelijke disciplines die eigen zijn aan elke wetenschappelijke instelling, de functie van "operationele directeur" wordt ingevoerd. Deze heeft een horizontale coördinatiefunctie die overeenkomt met de drie fundamentele verticale opdrachten van een wetenschappelijke instelling: de bewaring en de valorisatie van het patrimonium, het wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van de dienstverlening voor het publiek. Het K.B. werd vandaag aan de ministerraad voorgelegd omdat op dit ogenblik zes van de tien betrekkingen van inrichtingshoofd -die afhangen van de minister voor Wetenschappelijk Onderzoek- vacant zijn of binnenkort vacant worden. De Copernicushervorming is dus niet alleen van toepassing op de federale overheidsdiensten, maar wordt ook consequent doorgetrokken naar andere instellingen. Bijlage Wetenschappelijke instellingen met betrekking tot het koninklijk besluit: 1. Landbouw en Middenstand * Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek * Centrum voor Onderzoek in Geneeskunde en Agrochemie * Centrum voor Landbouweconomie * Nationale Plantentuin van België 2. Justitie * Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie * Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum 3. Landsverdediging * Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsmacht 4. Wetenschapsbeleid * Algemeen Rijksarchief en Archieven van het Rijk in de Provincies * Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie * Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen * Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium * Koninklijk Meteorologisch Instituut * Koninklijk Museum voor Midden-Afrika * Koninklijke Bibliotheek van België * Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis * Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België * Koninklijke Sterrenwacht van België * Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur Meer informatie omtrent de Copernicushervorming op www.copernic-us.be.