16 dec 2022 17:53

Toekenning van de federale dotaties 2022 aan de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zes ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de federale dotaties aan de gemeenten en aan de meergemeentenpolitiezones om er de werking van de lokale politie in 2022 te ondersteunen.

Het betreft de toekenning van:

  • de federale basisdotatie 2022 en de bepaling van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie voor 2023
  • de bijkomende federale dotatie
  • de federale dotatie voor de uitrusting voor de handhaving van de openbare orde voor de lokale politie
  • de federale dotatie Salduz
  • de dotatie in het kader van het sectoraal akkoord
  • de sociale toelage

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.