20 okt 2023 17:00

Toekenning van de federale dotaties 2023 aan de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zeven ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de federale dotaties aan de gemeenten en aan de meergemeentenpolitiezones om er de werking van de lokale politie in 2023 te ondersteunen.

Het betreft de toekenning van:

  • de federale basisdotatie voor het jaar 2023 en de bepaling van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2024
  • de bijkomende federale dotatie voor het jaar 2023
  • de federale dotatie voor uitrusting voor de handhaving van de openbare orde ten gunste van de lokale politie voor het jaar 2023
  • de federale dotatie SALDUZ voor het jaar 2023
  • de dotatie voor het jaar 2023 in het kader van het sectoraal akkoord 2018
  • de dotatie voor het jaar 2023 in het kader van het sectoraal akkoord 2022
  • de sociale toelage I voor het jaar 2023

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.