24 apr 2021 13:03

Toekenning van een deel van de loonmatigingsbijdrage aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een deel van de opbrengst van de loonmatigingsbijdrage van de statutairen van de lokale besturen aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Plaatselijke en Lokale Overheden.

De wet van 29 juni 1981 bepaalt dat de federale regering jaarlijks via koninklijk besluit extra middelen afkomstig uit het globaal beheer moet toekennen aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Plaatselijke en Lokale Overheden. Op die manier wordt een deel van de loonmatigingsbijdrage van de statutairen van de lokale besturen teruggegeven.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voert deze bepaling voor het jaar 2021 uit: het deel van de loonmatigingsbijdrage dat wordt toegewezen aan het fonds wordt vastgelegd op 126.171.267 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.