31 mrt 2023 16:00

Toekenning van een diplomatiek statuut aan personeel van de Europese Vrijhandelsassociatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het aanvullend protocol tussen België en de Europese Vrijhandelsassociatie, gedaan te Brussel op 24 november 2022.

In het zetelakkoord van 1993 met de Europese Vrijhandelsassociatie werden aan het hoofd van het EVA-kantoor te Brussel en een adjunct de diplomatieke voorrechten en immuniteiten toegekend.

Het aanvullend protocol kent een bijkomend diplomatiek statuut toe aan de organisatie voor een tweede adjunct-secretaris-generaal.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.